GOLEM Senior Care je služba, která pomáhá seniorům v mnoha aspektech života. Od komunikace seniora s pečovatelem po telefonu, přes fyzickou pomoc až po zabezpečení nemovitosti pomocí sofistikovaných zařízení bránící proniknutí nežádoucích osob. Zadání bylo poměrně jasné – vytvořit identitu, která bude srozumitelná jak pro seniory tak pro rodiny, které podobnou službu vyhledávají. Hlavní prvek identity - logo mělo být moderní, jednoduché bez vyobrazení osob nebo postaviček. Ve výsledku jsme vytvořili logo, které symbolizuje především péči, lásku, pomoc. Původně nechtěné vyobrazení osoby klient rychle přehodnotil a logo včetně celé identity přirostlo k srdci celé firmy.

Význam Loga

LÁSKA
POMĚR

LÁSKA

POMĚR

Tvar rukou naznačuje obrys srdce jako symbol lásky, vztahu a úcty k seniorům.

Rozdílná velikost hlav rozděluje role. Hlavní roli má asistent jako symbol ochrany a ppéče pro seniora , který může potřebovat pomoc.

SVOBODA

PÉČE

SVOBODA

Tvar rukou je symbolem péče.
Osobní asistent může být
nápomocný s přesunem seniora (fyzická péče) nebo je zde jako přítel, který komunikuje a baví (psychická péče).

Volné konce rukou jsou symbolem volnosti a svobody. Logo působí pozitivně - ruce objímají. Uzavřené ruce by logo změnily do negativního významu.

Barvy

Barvy

Sytá zelená barva tvoří dominantu loga - pozitivní barva obklopuje chladnou/neutrální modrou. Barvy navazují na kombinací barev modré a zelené - barev, které jsou využívány v medicíně. Seniorům jsou povědomé - lékař=důvěra, pomoc.

Tento web používá k poskytování služeb, analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Souhlasím